Bestelformulier Vlaggen en FeestslingersNaam Hr/Mw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode/Woonplaats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Bestelling Wappervlaggen op een stokje of persoonlijke Feestslinger


naam feestvarken(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

gelegenheid (verjaardag / huwelijk etc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

datum feest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aanvullende tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opmerkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Graag bestel ik

      aantal
  bedrag
wappervlaggen à 1,25 euro per stuk (min 20 stuks)
        ............
  ............
Feestslinger van 5 meter à 22,95 euro
        ............
  ............


Totaal euro
  ............


O ik betaal het totaalbedrag + 8,50 euro voor verpakking en verzendkosten
    op postgiro 4762 023 tnv feestreep.nl onder vermelding van de naam op de vlag of slinger
O ik betaal aan de postbode bij aflevering (rembourskosten zijn euro 18,00)
O ik kom de bestelling ophalen en betaal contant (ik bel over tijdstip en adres)

Graag willen wij weten hoe u op dit internetadres bent gekomen:
O Ik heb al eerder iets bij u besteld
O Naar aanleiding van een artikel in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Ik kreeg een tip van iemand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Anders nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dit formulier invullen en met foto(‘s) / kaartje / plaatjes (deze krijgt u weer retour) opsturen naar Feestreep.nl, Postbus 165, 1170 AD Badhoevedorp.
Ons e-mail-adres is bestel@feestreep.nl
Het toegestuurde (foto)materiaal krijgt u gelijk met uw bestelling weer terug.
Levering is plm 10 dagen na de betaling, eventueel in overleg

Voor meer informatie en overleg kunt u bellen met telefoon 023 – 555 1426.